Hoppa till innehåll

Jag är med dig alla dagar - Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre

Påve Franciskus har i år instiftat Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre att firas på fjärde söndagen i juli i anslutning till minnesdagen för Joakim och Anna, Jesu morföräldrar. I år infaller världsdagen söndagen den 25 juli och som tema för det första firandet har påven valt ”Jag är med dig alla dagar.” (Jfr Matt 28:20).

Vi befinner oss mitt i Familjeåret och påvens budskap är att alla äldre, inklusive de som inte är far- eller morföräldrar, behöver en familjemiljö att leva i. Alla familjer, och alla katoliker, måste bli medvetna om den roll deras äldre medlemmar har.

I de pastorala riktlinjer som dikasteriet för lekfolk, familjen och livet har utfärdat inför denna världsdag står det bland annat:

”I en globaliserad värld tas förhållandet mellan äldre och familjer inte längre för givet, utan tvärtom ifrågasätts det ständigt. Detta är en trend som tar sig olika uttryck beroende på geografiskt och kulturellt sammanhang, men det finns några återkommande tecken som tyder på att det kan vara fråga om en kris mellan äldre och familj, tecken i tiden som måste beaktas. Det pastorala arbetet på familjeområdet handlar ofta bara om parrelationer och förhållandet mellan föräldrar och barn, och saknar ofta den viktiga aspekten som gäller förhållandet mellan äldre föräldrar och vuxna barn, och mellan far/morföräldrar och barnbarn.”

Beslutet att hålla en världsdag för de äldre har fattats i en tid präglad av pandemi och av de äldre generationernas lidande i alla delar av världen. Påvens uppmaning är att ta vara på världsdagen och uppmärksamma dem och deras stora betydelse för familjen och hela samhället.

Församlingar uppmanas att fira mässa då man ber för och firar både de äldre som finns mitt ibland oss och dem vi har förlorat i covid-19.

Kyrkan uppmanar också de unga att besöka sina mor- och farföräldrar och de äldre som är ensamma, och förmedla den helige faderns budskap.

Påvens budskap finns för nedladdning här.

De pastorala riktlinjerna finns för nedladdning här.

Bön för första världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre finns för nedladdning här.

Liturgiska förslag finns för nedladdning här.

 

#IamWithYouAlways