Hoppa till innehåll

Alla församlingar måste följa de nya begränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behöver vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19 och sedan den 1 december gäller nya föreskrifter från myndigheter och regering.

På grund av dessa föreskrifter publicerade vi den 30 november direktiv för firande av offentliga mässor i vårt stift.

Stiftets direktiv beskriver inte i detalj hur man ska gå tillväga ur smittskyddsynpunkt när man anordnar offentliga mässor och därför är det nödvändigt att alla församlingar även tar del av Länsstyrelsernas information. 

Länsstyrelserna kontrollerar att arrangörer genomför de begränsningar och åtgärder som regeringen har beslutat om. I de fall där arrangörer inte följer lagen och genomför åtgärderna kan Länsstyrelsen fatta beslut om vite (böter). I vårt stift är det varje församling som ansvarar för att reglerna följs.

Länsstyrelsernas information om nödvändiga åtgärder finns här.

Länsstyrelsernas information om hur tillsynen går till finns här.

 

Myndighetskrav som är viktiga att observera:

- Arrangörer av gudstjänster där man kan förvänta sig fler än 100 personer måste i förväg välja om man vill kräva vaccinationsbevis eller om man ska arbeta med avstånd (det vill säga att man ser till att alla i lokalen sitter i sällskap om maximalt 8 personer där sällskapen har en meters avstånd från varandra etc) och kommunicera detta tydligt för alla besökare.

- Det är inte tillåtet att dela upp lokalen så att personer med vaccinationsbevis sitter på ett ställe och personer utan vaccinationsbevis sitter på ett annat ställe i samma lokal.

- Om man livestreamar en gudstjänst och sitter i flera olika rum och tittar på samma livestreaming räknas det som en och samma allmänna sammankomst. 

- Alla som anordnar en gudstjänst måste göra det på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

- Alla deltagare måste erbjudas handdesinfektion eller möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.