Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Skuggornas man

22 september, höstdagjämningen

När Josef avbildas och framställs som en person som liksom finns i skuggan medan ljuset faller på Jesus, påminns vi om vad som utsägs om Jesus Kristus i den nicenska trosbekännelsen: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”.

Kristus är Gud, ljus och inte skapad. Skuggornas existens förutsätter att det finns ljus. Josef är inte ”ljus-skygg” i den bemärkelsen att han drar sig undan som om han vill dölja något. Han behöver inte dölja något.

Jesus, Josefs fosterson, kommer som vuxen att säga till sina lärjungar att ljuset inte ska döljas, utan lysa för andra…

I Påve Franciskus apostoliska brev Patris corde, finns ett avsnitt som bär rubriken ”En fader i skuggan”. Där skriver påve Franciskus:

Den polske författaren Jan Dobraczynski har i sin bok Faderns skugga framställt den helige Josefs liv i romanform. Med hjälp av skuggans suggestiva bild gestaltar han Josef, som för Jesus är den himmelske Faderns skugga här på jorden: han bevarar honom, han skyddar honom, han viker aldrig från hans sida för att gå sin egen väg. Vi tänker på Moses påminnelse till Israel: ”I öknen fick du erfara att Herren, din Gud, bar dig som en man bär sin son, hela den väg som ni har vandrat”. Under hela sitt liv utövade Josef sitt faderskap på detta sätt.  (Franciskus, Patris corde, s. 36)

 

S. 197 i kapitlet Skuggornas man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.