Hoppa till innehåll

Nu inleds förberedelserna inför biskopssynoden om synodalitet

Påven har sammankallat till en biskopssynod på temat synodalitet i Rom i oktober 2023. Söndagen den 17 oktober inleds förberedelserna inför denna synod i alla katolska stift världen över.

I denna första fas av den synodala processen ska stiften lyssna på de troende. Syftet är att få in så många människors erfarenheter som möjligt i varje församling och stift. Som underlag för reflektionerna har Vatikanen föreslagit ett antal frågeställningar. Svaren på dessa ska utgöra grunden för det dokument som varje stift ska sammanställa och sända in till sin respektive biskopskonferens före april 2022.

I vårt stift blir stiftsorganen de första att besvara frågeställningarna utifrån sina ansvarsområden. Därefter fortsätter den synodala processen genom möten i församlingar och missioner som ska arrangeras från slutet av november 2021 till slutet av februari 2022. Information om dessa möten kommer att sändas ut från stiftets kontaktgrupp för synodalitetsprocessen senast den 24 november.

Men redan nu kan alla som vill skicka in sina synpunkter eller individuella svar på frågeställningarna till e-postadressen synod@katolskakyrkan.se

All information om den synodala processen i Stockholms katolska stift finns samlad på stiftets hemsida under rubriken "Biskopssynoden 2023". Där finns: