Hoppa till innehåll

Kardinalens predikan på Guds heliga moder Marias högtid

"Vi vördar Jungfru Maria som Regina pacis, och därför ber vi också rosenkransen för fred på vår jord. Jag är tacksam för dem som vill be rosenkransen för enheten i vårt stift varje torsdag. Pandemin tycks ha har bidragit till fullskaligt krig på ”asociala” medier mellan olika grupper. Här behövs verkligen Jungfru Marias som fridens drottning och kyrkans moder. Jag hör ibland från människor som försiktigt närmar sig katolska kyrkan, att de nogsamt vill akta sig för att ge sig in i ett sådant getingbo. Om man absolut vill göra ännu en god föresats vore det bra att ansluta sig till den lilla bedjande skara som ber rosenkransen för enheten i vårt stift varje torsdag."

Läs hela kardinal Arborelius predikan och förhoppning om böner för enhet i vårt stift här.