Hoppa till innehåll

Sankt Josef, hjälp och beskydda oss!

Under detta år som är vigt speciellt till den helige Josef får vi lita på hans förbön och hjälp i all vår nöd och i alla våra behov. Enligt traditionen är just onsdagen Josefs egen dag. Vi ber om hans förbön och beskydd för alla sjuka och andra som på ett eller annat sätt drabbats av pandemin.

Många lider just nu av att det är så svårt att få delta i den heliga mässan, där bara åtta troende får delta. Från stiftets sida och i samarbete med andra kyrkor och samfund har vi gång på gång påtalat den orättvisa som drabbar dem som vill samlas till gudstjänst till skillnad från dem som är med i andra sammanhang. Naturligtvis måste vi göra allt för att hindra smittspridning, men samtidigt är denna restriktion absurd och utgör ett hot mot den i regeringsformen lagstadgade religionsfriheten.

När ingenting annat hjälper tar vi därför vår tillflykt till bönen och ber om den helige Josefs hjälp:

 

                                                    Sankt Josef, hjälp och beskydda oss i denna tid av pandemi.

                                                    Håll din hand över alla sjuka och dem som vårdar de sjuka.

                                                    Styrk och uppmuntra alla som lider och kämpar.

                                                    Gör det möjligt för fler att delta i mässan.

                                                    Ge de döende tröst och kraft.

                                                    Hjälp oss att tjäna Jesus ännu trognare,

                                                    han som med dig, Fader,

                                                    i den helige Andes enhet lever och råder i all evighet, amen.

 

Stockholm onsdag den 21 april 2021   +Anders kardinal Arborelius ocd