Hoppa till innehåll

Ordnar och kongregationer

Andliga kallelser

Alla människor är kallade att bygga Guds rike på jorden. Samtidigt kallar Jesus vissa människor till ett alldeles särskilt ansvar att förkunna det glada budskapet om Faderns kärlek till sin skapelse och att be för hela mänskligheten.

Präst- och ordenskallelser är visserligen något alldeles speciellt, men man behöver inte vara annorlunda för att bli kallad. Ibland tror vi att en sådan kallelse kommer plötsligt - men ofta växer insikten om att Gud kallar en präst eller ordensliv fram i takt med att man blir alltmer medveten om sin innersta längtan och upptäcker små tecken som Gud ger på vägen.

När din bön blir personlig växer du i medvetenheten om Guds personliga kärlek till dig och hans inbjudan till att göra denna kärlek känd och ge den vidare till alla.

Att bli präst, ordenssyster eller ordensbroder kan tyckas vara ett svårare livsval nu än tidigare. Människor har alltid sökt efter en mening med livet och hållbara svar. Genom att viga ditt liv till Gud kan han på ett särskilt sätt använda dig som ett redskap för att nå människor som söker honom. Kallelsen är en fantastisk gåva ifrån Gud.

Kanske anar du att Jesus kallar på just dig. Hur ska man veta? Då vill du säkert tala med någon som kan hjälpa dig att komma till klarhet om detta är din väg.

Ta gärna kontakt med någon av oss om du vill ha mer information eller vill ha personlig vägledning:

br. Witold Młotkowski OFM: witold.mlotkowski@katolskakyrkan.se