Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år – Andens man

Josefs ”andhämtning” via lungorna var naturlig. Lika naturligt var det för Josef att hämta inspiration, motivation och ande från Kristus. Med den nicenska trosbekännelsen bekänner kyrkan ”den helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen”. Den helige Ande utgår från Josefs fosterson som samtidigt är Guds son, och som Josef lever mycket nära. Även om detta var ett privilegium unikt för Josef, finns Kristus tillgänglig även för oss, för var och en som vill ta emot den helige Ande, som utgår från Fadern och Sonen…

Josef kan inspirera människor i vår tid att bli och leva som kristna, genom att vi liksom han bygger våra liv på Kristus och är mottagliga för den helige Ande.

Att var en levande sten i ett andligt husbygge, som det talas om i Första Petrusbrevet, är möjligt i alla tider, även i vår tid. De alster som snickaren Josef förfärdigade är för länge sedan nedbrutna av tidens tand. Det andliga hus Josef bidragit till är under ständig uppbyggnad. Var och en av oss är inbjuden att bidra med Kristus som ”hörnsten”.

S. 226 i kapitlet Andens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.