Hoppa till innehåll

Tilläggen i Litanian till helige Josef finns nu i svensk översättning

På S:t Josef arbetarens minnesdag den 1 maj 2021 meddelades att påven Franciskus godkänt sju nya invokationer i Litanian till den helige Josef

De lyder i svensk översättning:

 

Du Återlösarens beskyddare

Du Kristi tjänare

Du frälsningens redskap

Du stöd i svårigheterna

Du flyktingarnas försvarare

Du de nödlidandes försvarare

Du de fattigas försvarare

Litanian till den helige Josef med de nya tilläggen finns för nedladdningen här