Hoppa till innehåll

Den helige Josef år – Andens man II

Först i en mogen ålder, i 30-årsåldern, lämnade Jesus Nasaret för att i ord och handling förkunna evangelium, det glada budskapet. Men, det fanns en tid då Josef och Jesus hade arbetat tillsammans, och då Josef också arbetat för Jesus, för att försörja honom och den helige familjen. För Josef var det vardag att arbeta med och för Jesus, det var något naturligt. Josef är också en förebild och ett exempel för arbetare, så att arbetet, liksom hos Josef, sker med Jesus och för Jesus. Då blir arbetet inte bara något som handlar om exempelvis ekonomi utan vidgas också till att få en särskild mening och vara utvecklande för både den som själv arbetar och för andra. Josef visar alltså på ett gemenskapsperspektiv i själva arbetet men också på ett perspektiv där Kristus är i mitten och håller samman gemenskapen, på uppbyggandet av ett ”andlig tempel”.

Josefs andlighet gestaltas naturligtvis i hans lyhördhet och uppmärksamhet på ängelns budskap, men också i helt vardagliga sysselsättningar…  Även om Josefs högst påtagliga närhet till och gemenskap med Jesus i arbetslivet är helt unik, erbjuds alla arbetande människor gemenskap med Kristus också genom just deras arbeten. Om någon beslutar sig för att arbeta med Jesus och för Jesus, som Josef, får arbetet en ny motivation och blir meningsfullt.S. 224 i kapitlet
 Andens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.