Hoppa till innehåll

De heliga tre påskdagarna - Herrens död, begravning och uppståndelse

Tiden från skärtorsdagens kvällsmässa till och med påskdagens vesper, "de heliga tre påskdagarna", Tríduum paschále, är kyrkoårets höjdpunkt och brännpunkt. De firas till åminnelse av historiens viktigaste händelse, Jesu Kristi påsk.

När Guds folk skulle fira påsk (ett ord som betyder "övergång") och slakta påsklammet - till minnet av hur Gud hade befriat Israels barn ur fångenskapen i Egypten och låtit dem börja sitt långa återtåg till det utlovade landet - började Jesus sin övergång från denna världen till Fadern (jfr Joh 13:1).

Han frambar sig själv som det sanna påsklammet i fullkomlig lydnad för Faderns vilja och gick så in i sin härlighet. Denna händelse är så oerhörd att den förvandlar historiens samlade ondska och lidande till en "lyckobringande skuld" (felix culpa, ur Påsknattens lovsång till påskljuset).

Vi deltar själva i detta drama. Tillsammans med Jesus har vi övergått från döden till livet (jfr 1 Joh 3:14). I påsken anar vi något av Guds mysterium: Gud är mycket större än våra föreställningar liksom världsalltet är större än vår horisont.

 

Skärtorsdagens kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard

Här finns information om vilka kyrkor som direktsänder kvällsmässan via Internet. Kardinalen firar den i domkyrkan kl.19:00 och den direktsänds via domkyrkans hemsida.

 

Långfredagen – Herrens lidande och död

Kardinalen leder läsningsgudstjänsten och laudes i domkyrkan med start kl. 09:00 och de sänds direkt via domkyrkan hemsida. Ordningen för läsningsgudstjänst och laudes finns för nedladdning här.

Gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande firas under eftermiddagen, oftast klockan kl. 15:00. Här finns information om vilka kyrkor som direktsänder gudstjänsten via Internet. Kardinalen firar gudstjänsten i domkyrkan med start kl.15:00  och den sänds direkt via domkyrkans hemsida.

 

Påskafton

Kardinalen leder läsningsgudstjänsten och laudes i domkyrkan med start kl.09:00 och de sänds direkt via domkyrkan hemsida. Ordningen för läsningsgudstjänst och laudes finns för nedladdning här.

 

Påskvakan under den heliga natten till påskdagen – Kristi uppståndelse

Här finns information om vilka kyrkor som direktsänder påskvakan via Internet. Kardinalen firar den i domkyrkan med start kl.21:00 och den sänds direkt via domkyrkans hemsida.

 

Påskdagen – Kristi uppståndelse

Här finns information om vilka kyrkor som direktsänder påskdagens mässa via Internet. Kardinalen firar den i domkyrkan med start kl.11:00 och den sänds direkt via domkyrkans hemsida.

Kardinalen leder påskdagens vesper i domkyrkan med start kl.17:00 och den sänds direkt via domkyrkans hemsida. Ordningen för vesper finns för nedladdning här.