Hoppa till innehåll

Tre kyrkolärare har införts i kyrkans kalender

Påven Franciskus har beslutat att skriva in tre kyrkolärare i det allmänna romerska kalendariet att firas som fakultativ minnesdag

 

27 februari S:t Gregorius av Narek, abbot och kyrkolärare

Född omkring 950 i den forntida regionen Andzevatsik i Armenien och uppvuxen i en familj med djup litterär bildning. I unga år inträdde han i klostret Narek, vars föreståndare var Ananias, hans kusin på mödernet. Han verkade sedan hela livet i den berömda klosterskolan som präst och abbot och präglades av en intensiv kärlek till jungfru Maria. Han nådde även den högsta graden av helgelse och mystisk erfarenhet och formulerade sin undervisning i olika teologiska och mystiska skrifter. År 1003 författade han den förnämliga Klagosångernas bok. Han avled några år därefter. Påven Franciskus utnämnde honom till kyrkolärare 2015.

 

10 maj S:t Johannes av Avila, präst och kyrkolärare

Född omkring 1500 i Almodóvar del Campo i Spanien. Efter sin prästvigning genomkorsade han till fots hela Andalusien för att förkunna Kristus. I sina många skrifter förklarade han för prästerskapet det tridentinska konciliets viktiga beslut och betydelse. Orättvist anklagad för kätterska villoläror undslapp han varken förhör eller fängelse, vilket blott gjorde hans framställning av den katolska läran ännu mer brinnande. Under sina sista år levde han i avskildhet i Montilla (i stiftet Córdoba) och avled där 10 maj 1569. Påven Benedikt XVI utnämnde honom till kyrkolärare 2012.

 

17 september S:ta Hildegard av Bingen, jungfru och kyrkolärare

Född i Bemersheim i Tyskland 1098. Avlade högtidliga klosterlöften 1115 i benediktinklostret Disibodenberg. Omkring 1150 grundade hon klostret Rupertsberg nära Bingen och blev dess första abbedissa. Hon var utbildad i naturvetenskap och musik och utlade i sina fromma skrifter för klerker och lekfolk de uppenbarelser som hon mottagit genom mystisk kontemplation. Hon predikade omvändelse i handling och påtalade läromässiga villfarelser, varför såväl furstar som påvar sökte henne och satte värde på hennes rådgivning. Efter en tids sjukdom avled hon 1179. Påven Benedikt XVI utnämnde henne till kyrkolärare 2012

Dekretet med beslutet kan läsas på följande språk:

latin

engelska

tyska

franska

italienska

spanska