Hoppa till innehåll

Påvens budskap för Världskommunikationsdagen den 16 maj

Temat för påve Franciskus budskap för den 55:e Världskommunikationsdagen i år är "Kom och se" (Joh 1,46). I budskapet uppmanar han oss till att kommunicera genom att möta människor där de är och som de är.

"Kom och se" kan inspirera all kommunikation som strävar efter tydlighet och ärlighet. Uppmaningen "kom och se!" har alltid varit det sätt på vilken den kristna tron har kommunicerats, ända från de första mötena vid floden Jordan och Galileiska sjön.

Påve Franciskus tackar journalisterna som ger sig av till platser dit ingen annan åker och som vill se och berätta om det som händer där. Det är genom dem som vi får kännedom om bortglömda krig, förföljda minoriteter, övergrepp och orättvisor. Det skulle vara en utarmning, skriver påven, om dessa röster inte hördes.

Nyhetsförmedlingen bör drivas av passion, öppenhet och nyfikenhet. Risken är annars en utveckling där granskningen förlorar utrymme till förmån för färdigförpackad information. Påven varnar i sitt budskap också för att nyhetsförmedlingen alltför ofta utgår ifrån den rika världen och glömmer de fattigas perspektiv.

Internet och sociala medier kan vara mycket användbart vid katastrofer där man snabbt behöver sprida information. Samtidigt finns det alltid en risk för att nyheter och bilder kan vara manipulerade. Därför måste vi vara kritiska till det innehåll vi tar emot. Vi är alla ansvariga för den information vi delar. Vi är alla sanningens vittnen: att gå och se den och att sprida den. 

Hela påve Franciskus budskap på olika språk finns här.