Hoppa till innehåll

Påvens budskap på Världsdagen för de sjuka

I dag, den 11 februari, uppmärksammar katolska kyrkan Världsdagen för de sjuka. Den instiftades för 29 år sedan av påven Johannes Paulus II och infaller på samma dag som kyrkan firar Den saliga Jungfru Maria av Lourdes.

I sitt budskap för dagen skriver påve Franciskus att han anförtror de sjuka och deras vårdgivare till Jungfru Maria barmhärtighetens moder:

"Från grottan i Lourdes och sina många andra helgedomar över hela världen, må hon stärka  vår tro och vårt hopp och hjälpa oss att ta hand om varandra med broderlig kärlek".

Årets tema för Världsdagen för de sjuka finns i Matteusevangeliet 23:8 och lyder: ”Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder.”

”Jesu kritik av dem som `predikar men inte handlar´ är ett viktigt sätt att hjälpa oss i alla lägen. Ty ingen av oss är immun mot hyckleriets svåra ondska, den som hindrar oss från att blomma ut som Faderns barn kallade till att leva i ett universellt syskonskap”, skriver påven.

”Jesus ber oss att se våra behövande bröder och systrar behöver, och svara på deras nöd på ett sätt som är den absoluta motsatsen mot sådant hyckleri. Han ber oss att stanna upp och lyssna, skapa en personlig relation med de andra, känna empati och medkänsla och låta de andras lidande bli vårt när vi försöker att tjäna dem.”

Hela påvens budskap finns att läsa här.