Hoppa till innehåll

Den helige Josef år - Livets man i dödens närhet IV

Josef var även en person som var medveten om änglarnas existens och hade betydande erfarenheter av deras hjälp.

 

Enligt katolsk rit kan man i en begravningsgudstjänst sjunga:

O Guds helgon, kom honom/henne till hjälp, ni Herrens änglar, skynda honom/henne tillmötes.

Tag emot hans/hennes själ och bär honom/henne fram inför den Högstes ansikte….

 

Jesus hade kallat på Josef många gånger under dennes jordeliv. Vi kan föreställa oss hur barnet Jesus ropar: ”Kom far!”  Vid sitt jordelivs slut blev Josef inte i första hand kallad från detta livet utan till ett nytt liv. Eftersom han erfarit hur Jesus kallade på honom kunde Josef känna igen kallelsen till det nya livet.

 

Det ”stormade” stundtals också i Josefs liv och han kan inte ha varit oberörd av allt han och hans familj gick genom. Ändå lät han sig först och främst beröras av Gud och fann där sin stabilitet. Denna trygghet bar Josef med sig också under sin sista stund på jorden.

 

Josef hade förmånen att leva nära jungfru Maria. Hos jungfru Maria, Josefs hustru, fanns ingen tydlig gräns mellan det himmelska och det jordiska. Josef hade tack vare jungfru Maria en ”vana” vid det himmelska. För Josef fanns något välkänt som väntade på honom i livet efter detta.

 

I den katolska bönboken Oremus finns en bön som kan bedjas vid en dödsbädd, då döden är helt nära. Bönen inleds:

 

Du kristna själ, bryt upp från denna värld, i Guds, den allsmäktige Faderns namn, ty han har skapat dig, i Jesu Kristi, Guds Sons namn, ty han har lidit och dött för dig, i den helige Andes namn, ty han är utgjuten i dig. Må du idag finna fridens ort och din boning hos Gud i det heliga Sion tillsammans med Guds moder, jungfru

 

 

S. 316 i kapitlet Livets man i dödens närhet från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/