Hoppa till innehåll

Nya direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift

På grund av stränga coronarestriktioner har vi under en lång tid inte kunnat fira offentliga mässor i vårt stift. Sveriges regering har nu aviserat lättnader av restriktionerna och en anpassning av deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Från och med 1 juni gäller därför följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

  1. För allmänna sammankomster inomhus med anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt 50 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.
  2. Maximalt 50 deltagare gäller även vid dop, vigsel, begravning, konfirmation och första kommunion.
  3. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp med högst fyra deltagare i varje.
  4. När det gäller utomhusgudstjänster gäller maximalt 100 deltagare för sammankomster utomhus utan anvisad sittplats och maximalt 500 deltagare för sammankomster utomhus med anvisade sittplatser.
  5. För allmänna sammankomster inomhus utan anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt åtta deltagare.
  6. Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.
  7. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma.
  8. Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning uppstår och absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Vid mässor som nationella missioner ansvarar för är det rektor som har detta tillsynsuppdrag.

 

Observera att Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt om smittsituationen kräver det. Därför är alla församlingar skyldiga att löpande hålla sig informerade om vilka regler som gäller i just deras region.

 

Stockholm den 27 maj 2021

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop i Stockholms katolska stift