Evenemang

Mariapoli på Marielund 28 juni-1 juli

21/5 - 2018

Konsert i domkyrkan med gästkör från Speyer - 1 juni

16/5 - 2018

Sakral konsert i domkyrkan med flickkör från Bamberg - 25 maj

16/5 - 2018

Stiftets regionala konfirmandläger 2018/2019

8/5 - 2018

Stiftets ungdomspastorala team anordnar konfirmandläger på olika platser i landet som församlingarnas konfirmandgrupper är välkomna att anmäla sig till. I biskopens riktlinjer för konfirmandkatekesen rekommenderas två obligatoriska läger som en del i förberedelsen att ta emot konfirmationens sakr...

Katolskt forum - våren 2018

8/3 - 2018

Här finns vårens program för Katolskt forum i Stockholm.

Stiftsvallfärd till Vadstena - 25 augusti

30/1 - 2018

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan. Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30). Temat är det and...

"På väg med Kristus" - Kateketens dag 29 september

24/1 - 2018

Kateketens dag är en fest då kateketer samlas runt biskopen för att få ny inspiration i sin viktiga uppgift. Här får kardinal Anders Arborelius en möjlighet att tacka både kateketer och ungdomsledare för deras insatser. Särskild gäst denna gång är fader Michel Remery, aktuell som författare til...

Kurser på Berget - våren 2018

20/11 - 2017

16-19/4 “ACT I SJÄLAVÅRDEN”, Acceptance and Commitment Therapy, med Jan Byström, Uppsala, är teolog och leg. psykoterapeut (KBT).   20-22/4 "Maria i vår tid" med Birgitta Löwenhjelm, leg. psykoterapeut, konstnär och initiativtagare till föreningen Maria Regina Caeli.   5/5 Ekumenisk dag - sam...

KPN:s vuxenutbildning 2018

18/11 - 2017

På KPN:s hemsida finns hela programmet för vårens vuxenutbildningar.  

Världsfamiljedagarna i Dublin: 20-26 augusti 2018

11/11 - 2017

Världsfamiljedagarna i Dublin 2018 blir en glädjefull och berikande händelse för barn, unga och vuxna. Under de fem dagarna kommer man att kunna mötas och dela erfarenheter, be och reflektera, växa i tro och kärlek, fira och samla kraft. Här kan man se ett översiktligt program för dagarna. Vill...

Dominikanernas program 2017-2018

20/9 - 2017

Dominikanerna inbjuder under året till en serie filosofisamtal med bland andra Cecilia Sjöholm, Erik Schüldt och John Sjögren. Det blir också en serie kvällar kring religiös pluralism med dominikaner från Kairo och Jerusalem, och med författaren Göran Rosenberg. Se programmet på dominikan.nu  

Maria i frälsningens symfoni - två ggr/termin under tre år

7/9 - 2017

Föreläsningsserie av syster Madeleine Fredell OP

1/8 - 2017

Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid De mänskliga rättigheterna utgår från alla människors lika värde och värdighet. Hur kan vi tala om människan, man och kvinna, utifrån en biblisk tradition? Vem är hon egentligen? Utgångspunkten att vi är en kro...