Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Bönens man V

De yttre handlingar som Josef utför är avhängiga av hans inre liv. Ett exempel på detta finner vi i Matteusevangeliet (Matt 1:20-24): ”(…) uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande (…) När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade”.

Här beskrivs Josefs yttre handling, att föra hem Maria, som ett inre beslut hos honom, i enlighet med vad Herrens ängel befallt.

Recitation ur psaltarpsalmerna kan beskrivas som en form av ”yttre” bön som är hörbar för alla i närheten. Miljontals människor runt om i världen ber dagligen, också i vår tid, ur Psaltaren. Det ingår i katolska prästers, munkars och nunnors regelbundna andaktsliv att läsa och be föreskrivna psaltarpsalmer. Därtill finns det mängder av lekmän och lekkvinnor som mer eller mindre regelbundet talar med Gud på detta vis.

Josef kände till psalmerna och han bör, även om det inte direkt utsägs i Bibeln, själv ha bidragit till att Jesus kommit i kontakt med dessa genom att ta med sig sin son till synagogan i Nasaret. Enligt påve Johannes Paulus II så tillkom det Josef ”den viktiga uppgiften att (…) utbilda honom i lagen”. (Johannes Paulus II, Redemptoris custos, nr 16, s. 89.

 

S. 208 i kapitlet Andens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.