Hoppa till innehåll

Världsböndagen första fredagen i mars

Nu på fredag den 5 mars infaller Världsböndagen, en världsomspännande gemensam böndag för fred och kristen enhet. Världsböndagen firas alltid den första fredagen i mars, i över 170 länder och på mer än 1000 språk. Tanken bakom dagen är att visa tacksamhet över hur den kristna tron förenar människor världen över, oavsett kultur- och samfundstillhörighet.

Sverige har deltagit i Världsböndagen sedan 1933. Den svenska böndagskommittén är en del av Sveriges ekumeniska kvinnoråd och företräder merparten av svenska kristna kyrkor och samfund. Gudstjänstprogrammet och temat tas fram i olika länder varje år, i år Vanuatu.

2021 års tema är ”Bygg på en stark grund”.  Alla är hjärtligt välkomna att delta i denna världsvida ekumeniska rörelse av kvinnor som förenas i bön och där var och en ber med utgångspunkt i det egna landets situation!

Läs mer och ladda ner materialet på www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/