Hoppa till innehåll

Ny upplaga av bönboken Oremus utgiven

Den åttonde upplagan av den katolska bönboken Oremus (latin: låt oss bedja) har i dagarna utkommit på Veritas förlag. Den har i stort sett samma innehåll som tidigare och består av sju delar:

 • Dagliga böner – de viktigaste bönerna i katolsk tradition samt en enkel tidegärd
 • Den treenige Guden – litanior, andakt och böner till den treenige Guden
 • Kyrkoåret – litanior, andakter och böner för kyrkoårets olika tider
 • Förböner – förböner för kyrkan, världen och oss själva
 • För det egna livet – böner vid kommunion samt vid livets olika skiften
 • De heligas gemenskap – litanior och böner riktade till Maria och helgonen samt Maria- och helgondagar
 • Sakramenten och andra heliga handlingar – ordning för mässa och andra gudstjänster, bibelläsningar för sön- och helgdagar samt helgonkalendern.

Bönbokens texter kan användas såväl som enskild bön som i gemensam andakt inom familjen, gruppen och församlingen.

Några böner har tillkommit:

 • Litania till den helige Josef
 • Litania till vår Herres Jesu Kristi dyrbara blod
 • Påven Leo XIII:s bön till ärkeängeln Mikael
 • En bön efter kommunionen efter S:t Jean-Marie Vianney

Nya böner inför tabernaklet har införts. Via lucis (ljusets väg), en andakt under påsktiden som motsvarar Via crucis (korsvägsandakt) under fastan, har fått en mer koncentrerad utformning som är tänkt att vara lättare att använda.

Ordningen för sjukkommunion har återkommit. Gudstjänstordningar, psaltarpsalmer och litanior har rättats till i överensstämmelse med officiella versioner. En ny text om avlat inkl. avlatsbestämmelser har införts.

Lovprisningen Ära vare Fadern, som bl a avslutar psaltarpsalmer och andra bibliska sånger i tidegärden, har återfått den längre varianten: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Oremus är utgiven av Katolska liturgiska nämnden och säljs på:

Veritas förlag: Oremus: katolsk bönbok (2021) - Veritas (veritasforlag.se)

Katolsk bokhandel: OREMUS, SVENSK KATOLSK BÖNBOK (BLÅ KONSTLÄDER) 2021 (katolskbokhandel.com)

Lilla Therese katolska butik: Oremus - LillaTherese.