Hoppa till innehåll

Ett nytt altare har invigts i heliga Familjens kyrka i Haninge

Kardinalen invigde på fredagen i påskoktaven den 9 april ett nytt altare i heliga Familjens kyrka i Haninge i södra Stockholm. Kyrkans interiör har renoverats och i samband med den har ett nytt altare samt nya stolar i koret för präster och diakoner satts in. Dessutom har en relief av den heliga Familjen placerats över tabernaklet. 


Foto: Wieslaw Zalichta

Kardinalen smörjer altaret med krisma. I bakgrunden syns diakon Conny Strömberg.


Kardinalen beröker altaret.

Kardinalen välsignar reliefen av den heliga Familjen.