Hoppa till innehåll

Den helige Josef år: Bönens man II

Teresa av Jesus utnämndes den 27 augusti 1970 som en av de första kvinnorna till kyrkolärare i den katolska kyrkan.

För Teresa är vänskapen mellan Gud och människa en allt överskuggande realitet. Bönen är ett uttryck för denna vänskap. Hon skriver i Boken om mitt liv”: ” Den inre bönen synes mig inte vara något annat än vänskapligt umgänge och flitiga samtal i ensamhet med den vi vet älskar oss”. (Teresa av Avila, Boken om mitt liv, 8:5, s 72)

Josef var ofta ensam tillsammans med Jesus, som förmedlar Guds kärlek och närvaro. Enligt Teresas definition var Josef ofta i ”inre bön”.

I sista delen av Boken om mitt liv berättar Teresa om tillkomsten av S:t Josefs kloster i Avila. Nunnorna i klostret levde i tystnad och avskildhet. Deras bön var avsedd för kyrkan och för människorna.

Teresa av Avila skriver: ”Till herre och förespråkare tog jag den ärorike Sankt Josef och anbefallde mig i hans vård… Ända till denna dag kan jag inte påminna mig om att jag någonsin riktat en enda bön till honom som han inte uppfyllt (…). Jag ville övertala alla att vörda detta ärorika helgon, så stor erfarenhet hade jag av hur mycket gott han utverkat hos Gud. Jag känner inte någon som i sanning har vördat och tjänat honom utan att ha gjort stora framsteg i dygden (…). Den som inte har någon mästare för undervisning i bönens konst må ta detta helgon till sin mästare för att inte fara vilse på vägen. (Teresa av Avila, Boken om mitt liv, 5:8, 6:1, s. 48, 53-54)

I ett tal som påven Paulus VI höll in Nasaret sade han:

Måtte tystnaden uppskattas på nytt i vår tid, denna underbara och nödvändiga inre hållning i vårt upprörda och hetsiga liv, där vi överfalls av höga röster, buller och rop.

O tystnad i Nasaret, lär oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds röst i vårt inre och redo att lyssna på de äkta läromästarna. Lär oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud, som ser i det fördolda, kan höra. (Ur ”Timmarnas liturgi” (Liturgia horarum), andra läsningen i den första vespern på den heliga familjens fest).

 

S. 211 i kapitlet Bönens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.