Hoppa till innehåll

Stockholms katolska stifts medalj "Ora et Labora" utdelad

S:t Eriks kyrka på Södermalm i Stockholm invigdes den 9 oktober 1892. Den 29 juni 1953 upphöjdes den till domkyrka i samband att det apostoliska vikariatet i Sverige blev Stockholms katolska stift. Efter utvidgningen i början av 80-talet invigdes domkyrkan den 25 mars 1983. Varje år firas minnet av domkyrkans invigning den 18 januari som en erinran om stiftets enhet kring sin biskop.

Den 18 januari 2021 fyllde akolyt Sergio Mineni 85 år. Han tjänstgör sedan början av 70-talet troget och ofta i S:t Eriks domkyrka som ministrant och extraordinarie kommunionsutdelare både i mässan och vid sjukkommunion.  Han insattes som akolyt 2006. I samband med högmässan i domkyrkan den 18 januari tilldelades Sergio Mineni Stockholms katolskt stifts medalj Ora et Labora (Bed och arbeta) av kardinal Anders Arborelius för hans hängivna arbete i katolska domkyrkan och i italienska missionen.

 

 

Från vänster: diakon Sten Cedergren, akolyt Sergio Mineni, kardinalen, f. Thanh Nguyen, domprost och kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen, msgr. Furio Cesare, rektor för italienska missionen i Stockholm.