Hoppa till innehåll

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

I dag, den 25 november, uppmärksammar vi den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Färsk statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att 30 procent av kvinnor som är 15 år eller äldre har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. 26 procent av kvinnorna har utsatts för våld i nära relationer.

Katolska kyrkan i Sverige ser våld i nära relationer som ett mycket allvarligt problem som måste motarbetas och förebyggas. Våld i nära relationer förekommer i hela samhället, katoliker är inte förskonade från det.

Därför pågår det just nu ett intensivt arbete i Stockholms katolska stift för att ta fram riktlinjer och material om våld i nära relationer, ett material som ska riktas till alla i vår kyrka. Flera stiftsorgan är delaktiga i arbetet och hoppas kunna presentera ett färdigt material under nästa år.

”Våld är alltid något förskräckligt och oacceptabelt”, skriver diakon Göran Fäldt, ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF).

Läs hans text ”Om våld i nära relationer” här.