Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Marias man III

Samtidigt som den heliga familjen – Josef, Maria och Jesus – består av tre personer med inbördes relationer, är också den heliga familjen utåtriktad: den heliga familjens ”helighet” inspirerar även andra, som inbjuds att vara delaktiga i en utökad familjegemenskap: Guds familj. Josef, ”Marias man” tillhör henne, men inte exklusivt henne. Tack vare den friska, inre relationen till jungfru Maria har Josef också goda yttre relationer. Den heliga familjen utgör en sluten enhet där Maria och ”hennes man” ingår. Men ändå är inte den heliga familjen ”sluten”, utan öppen och förmedlar gemenskap även till andra.

Josef ”förde hem Maria som hustru”. (Matt 1:20) När Maria kom till Josefs hem blev han hennes man, och Maria och Josef bidrog till att ge hemkänsla också åt andra. Vi kan anta att jungfru Maria och hennes mans hem var ett hem som var öppet även för andra.

Kyrkan, gemenskapen kring Kristus kallas ibland för ”Guds familj”. Denna utvecklade och utbredda familj förutsätter den heliga familjen, där Josef, ”Marias man”, har en oersättlig roll.


S. 178 i kapitlet
 Marias man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/