Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år: Kyrkans man

”Det är känt att påve Franciskus har en särskild förkärlek för den helige Franciskus (1181/82-1226). Mindre känt är att påve Franciskus även ser Josef som en viktig förebild och förebedjare. Påve Franciskus insattes i sitt ämbete på den helige Josefs dag, den 19 mars 2013, och han predikade under mässan just om den helige Josef. Han sade: I evangelierna framträder den helige Josef som stark och modig, som en arbetande man; ändå ser vi i hans hjärta en stor ömhet, som inte är de svagas dygd, utan snarare ett tecken på andlig styrka och förmåga att bry sig om, att visa medkänsla, att visa en genuin öppenhet för andra, att visa kärlek.

En dryg månad efter att påve Franciskus installerats i sitt ämbete, den 1 maj 2013, på Josef arbetarens dag, förklarade han genom ett dekret att den helige Josefs namn skulle infogas i de liturgiska eukaristiska bönerna II-IV inom ramen för den ordinarie ordningen för mässan. Alltsedan dess säger den präst som firar mässan, efter att han nämnt jungfru Maria: ”Den salige Josef, hennes brudgum”

S. 158 i kapitlet Kyrkans man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.