Hoppa till innehåll

Stöd vår verksamhet - vi har 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt trossamfundet Romersk-Katolska kyrkan, d v s Stockholms katolska stift.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav, bland annat att högst 25 % av insamlade medel får gå till administration.

Andra krav för att få 90-konto är att Svensk Insamlingskontroll ska granska årsredovisningen och följa upp att insamlade medel används på rätt sätt samt att det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.

Trossamfundet Romersk-Katolska kyrkans grundläggande ändamål är att fira gudstjänst, att genom bön och offer stödja hela kyrkans arbete samt bedriva social och karitativ verksamhet. Det är främst inom den sociala och karitativa verksamheten som vi gör insamlingar.

Det bankgironummer som Stockholms katolska stift - inklusive våra stiftsorgan - använder vid insamlingar är BG: 900-4680. När du sätter in pengar; specificera gärna vart du vill att pengarna ska gå.

Vill man donera pengar via Swish gäller nummer 123 900 46 80.

 

Caritas

För insamling till Romersk-katolska kyrkans karitativa arbete som bedrivs av Caritas används konto BG 900-4789. Vill du bli månadsgivare hos Caritas är du välkommen att kontakta Caritas insamlingsansvarige. Gåvor kan också ges via Swish på nummer: 900 4789.

 

Respekt

Respekt är en katolsk rörelse som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Insamlade medel förvaltas av Romersk-katolska kyrkan i Livets fond: BG 900-5034.