Hoppa till innehåll

Inbjudan att delta i firandet av ’Skapelsetid’ 1 september till 4 oktober 2021

Hela den ekumeniska familjen bestående av mer än två miljarder kristna, men också alla människor av god vilja, inbjuds till att fira ’Skapelsetid’. Det är sjätte året i rad som katolska kyrkan officiellt deltar i det globala firandet. Vi avslutar den 4:e oktober med att fira Franciskusdagen till minne av den helige Franciskus av Assisi – de kristnas skyddshelgon för miljö och ekologi.

Under perioden 1 september till 4 oktober uppmärksammar vi på ett särskilt sätt vårt gemensamma hem, jorden. Vi uttrycker tacksamhet för att allt finns till, skapat av Gud för att åtnjutas av alla. I bön och deltagande i liturgi, samt genom utförande av konkreta gärningar visar vi uppskattning och anstränger oss särskilt för att vårda det Gud har skapat: människan, djuren, naturen i sin mångfald – ja, hela skapelsen!

Hur resonerar och handlar vi kristna i dessa tider med akut global uppvärmning, som främst sker genom överanvändning av fossila bränslen och dithörande överdriven konsumtion av jordens resurser? Hur tänker kristna om att genom vårt destruktiva agerande bidrar vi till att utrota andra arter inom fauna och flora, samt förstör vattendrag och mark?

Temat för årets firande av Skapelsetid är ”Ett hem för alla? Att förnya Guds värld”. Kanske syftar frågetecknet på en självklarhet som ändå måste ställas som en fråga: Är vårt gemensamma hem jorden till för alla och ska dess frukter kunna åtnjutas av samtliga varelser? Även om svaret bör vara självklart – att jorden och dess resurser visst är till för alla – har det visat sig att människan i praktiken inte verka anse det, och inte lever på det viset. Det är hög tid att ändra på människans tänkande och beteende. Årets firande av Skapelsetid vill uppmuntra oss att börja om på nytt, att ’förnya Guds värld’ på ett uppriktigt sätt, redan idag.

För att ge oss hjälp på vägen i denna förnyelseprocess har den globala ekumeniska arbetsgruppen tagit fram förslag och material på vad och hur församlingar och enskilda personer kan göra för att uppmärksamma vår omsorg av Guds skapelse.

Läs Vatikanens brev här.

Läs den ekumeniska inbjudan här.

Guiden för 2021 års firande finns för nerladdning här.

Sveriges Kristna Råd (SKR) har översatt några texter till svenska. En "eventchecklista" kan laddas ner här och förslag på "skapelsemeditation" kan laddas ner här.

Kardinal Anders Arborelius OCD uppmanar katoliker i Sverige och påve Franciskus uppmanar församlingar, ordnar, institutioner och enskilda runt om i världen att låta gudstjänsterna bli till uttryck för ett miljöengagemang, då hela skapelsen lovsjungs i tro och handling. Mässfirande präster uppmanas att inkludera årets tema för ’Skapelsetid’ i liturgin och deltagarna uppmanas till att lyhört praktisera homilians och kyrkans budskap.   

För ytterligare information om firandet av Skapelsetid välkommen att kontakta stiftets medarbetare Charles Câmara via e-post.

Foto: Laudato Si movement