Hoppa till innehåll

Informationsfilmer om vaccination mot covid-19 på arabiska, engelska och spanska

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Folkhälsomyndigheten (FHM) har i samarbete med företrädare för trossamfunden producerat informationsfilmer om vaccination mot covid-19.

Syftet är att nå så många som möjligt i Sverige med information om vaccinering.

Nedan följer information från f Antonious Almaleh på arabiska, f Damian O Eze på engelska och msgr Andrés Bernar på spanska. Hjälp oss gärna att sprida filmerna.