Hoppa till innehåll

Den helige Josef år - Livets man i dödens närhet II

Det finns en praxis att för en döende person be om den helige Josefs förbön. Upphovet är just den tradition som gör gällande att Josef dog i Jesu närhet. Jesus ”kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”, och vid dödsögonblicket betjänades Josef själv av honom som genom sin egen död en gång för alla besegrade den eviga döden.

Josef såg Jesu ansikte när han lämnade jordelivet. Jesus är Gud och människa. Josef såg Gud strax innan han ”somnade in”.

Aposteln Paulus skriver: ”(…) då skall vi se ansikte mot ansikte. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken” (1 Kor 13:12-13).

Josef är en troende man. Hans tro innebär både ett bejakande av att Jesus, hans fosterson, är Guds son och ett handlande i enlighet med denna insikt. Josef bar på ett hopp, också i svåra situationer. Det handlade inte om allmän optimism: Josef hoppades på Gud. Hoppets symbol är ankaret. Josefs hopp var tryggt förankrat i Gud. Josef är också en man som tar emot kärlek: kärlek från Gud, Fadern, som kallade honom, kärlek från Jesus och ren kärlek från jungfru Maria. Josefs tro, hopp och kärlek består också efter den kroppsliga döden eftersom tron, hoppet och kärleken är förenade med Gud, den evige.

Efter sin jordiska död får Josef skåda Gud ”ansikte mot ansikte”. Josef är de döendes skyddshelgon. Med sina förböner och genom sitt exempel hjälper han den döende att öppna sig för Jesus, som ”kommit för att ge sitt liv till lösen för många” och som genom sin död och uppståndelse banar väg till det eviga livet.S. 314 i kapitlet
 Livets man i dödens närhet från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/