Hoppa till innehåll

I Sverige

Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad till Luleå. Gudstjänst firas även i egna kapell och i lånade lokaler. Vid sidan av församlingarna finns det nationella missioner som firar mässa och bedriver undervisning e t c på sitt respektive språk

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 130 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är avsevärt mycket större. Vi uppskattar antalet till omkring 150 000 personer av de mest skiftande nationaliteter och språk.

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Sverige hade precis infört religionsfrihetslagen (1951). Antalet katoliker i landet hade ökat till följd av krigsårens flyktingströmmar och nu ansåg man i Rom att tiden var mogen att ge den katolska kyrkan i Sverige ställning av eget stift. 1998 fick stiftet en svensk biskop; Anders Arborelius.

Den katolska kyrkan rymmer andra riter än den romerska eller latinska. Flera orientaliska katolska kyrkor är företrädda i landet.

Den katolska kyrkans moderna historia i Sverige startade år 1783 då ett så kallat apostoliskt vikariat upprättades med en biskop eller präst som ansvarig för själavården av de katoliker som bodde i Sverige. Här finns mer information om stiftets historia.