Hoppa till innehåll

Kyrkan i världen

Katolska kyrkan är med sina nästan 1,3 miljarder medlemmar (ungefär 17% av världens befolkning) det största av de kristna samfunden och den största religionsgemenskapen överhuvudtaget. Den kallas även för den romersk-katolska kyrkan eftersom biskopen av Rom, påven, är kyrkans överhuvud. Den katolska kyrkan beskriver sig själv med fyra adjektiv: en, helig, katolsk och apostolisk

En talar om kyrkans enhet i lära och tro, hennes enhet som visar sig i sammanhållningen biskoparna emellan kring Roms biskop, påven.

Katolsk ger uttryck för kyrkans universalitet och övernationalitet. Katolska kyrkans finns i vartenda land på jorden, den är inte bunden till någon bestämd ras, kultur, nation eller språkgrupp och inte heller till någon partiideologi.