Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år: Bönens man VI

Den helige Ambrosius (339-397), biskop i Milano, beskriver hur Gud kan verka i en själ:

Det är kanske inte en slump att vår Frälsare hade en timmerman till Far. Därmed visar han oss, bildligt talat, att hans Fader är universums byggmästare. Det mänskliga kan visserligen inte jämföras med det gudomliga, men det är ändå en god liknelse. Gud är som en själens hantverkare, han hyvlar bort våra fel, han hugger ner träd som inte bär frukt och med Andens eld mjuknar han upp själens hårdhet för att forma oss till sina verktyg, det vill säga till olika tjänster i kyrkan. (Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, III, 2)…

Som arbetare visste Josef vad det innebar att använda sin kropp för att bygga. Inget som Josef byggt finns bevarat, men kvar finns en ”andlig boning”, kyrkan…

Josef byggde med sina händer något konkret, kanske tillverkade han möbler. Samtidigt som han gjorde något fysiskt bidrog han också till ett andligt byggande.

 

S. 216 i kapitlet Bönens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.