Hoppa till innehåll

Guds ords söndag - 24 januari

Inför Guds ords söndag 24/1 (tredje söndagen under året) påminner vi om Stockholms katolska stifts satsning på den nya katolska studiebibeln.

Katolsk studiebibel – Nya Testamentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer - gavs ut av Veritas förlag inför advent 2020 och blev en stor framgång, både bland katoliker och kristna från andra samfund. Första upplagan har nu sålts slut och den andra upplagan är på väg.

Studiebibeln kostar 269 kr och beställs på Veritas Förlag.

Varje bok i Katolsk studiebibel har försetts med en inledning och kommentarer i marginalen. Kommentarerna bygger på arvet från kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga dokument, katolsk bibelforskning och katolska kyrkans katekes.

Här finns kardinal Arborelius predikan för Guds ords söndag.