Hoppa till innehåll

Påve Franciskus predikan på pingstdagen

Ur påve Franciskus predikan på pingstdagen:

"Vi är kallade att vittna i den Helige Ande, att bli 'parakleter', tröstare. Anden ber oss att förkroppsliga den tröst han ger. Hur kan vi göra det? Inte genom att hålla stora tal, utan genom att dra oss intill andra. Inte genom slitna ord, utan genom bön och närhet. Låt oss minnas att närhet, deltagande och ömhet alltid är Guds 'varumärke'.

Hjälparen (parakleten) säger till kyrkan att idag är 'tiden för att trösta'. Det är mer än tiden för att glädjefyllt förkunna evangelium än för att bekämpa hedendom. Det är tiden för att hälla ut kärlek över världen, och ändå inte omfatta världslighet.

Det är mer tiden för att vittna om barmhärtighet, än för att inpränta regler och föreskrifter. Det är Hjälparens, Parakletens, tid! Det är tiden för hjärtats frihet i Hjälparen, parakleten."

Läs gärna påvens predikan i sin helhet i översättning av f. Björn Göransson. Den finns för nedladdning här.