Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius svar på reaktioner efter påvens motu proprio "Traditionis custodes"

Kardinal Arborelius har tagit emot många reaktioner från katoliker i Sverige efter påve Franciskus motu proprio "Traditionis custodes". Eftersom kardinalen inte har möjlighet att personligen svara på alla meddelanden följer nedan hans gemensamma svar till dem som har kontaktat honom:

 

                                                            Stockholm den 17.7.2021

             Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

Först vill jag tacka er alla som har hört av sig till mig med anledning av det apostoliska brevet, utfärdat av vår helige fader påven Franciskus som motu proprio, ”Traditionis custodes”.  Jag föredrar att skriva dessa rader till er alla gemensamt. För en del av er har detta brev kommit som en total överraskning och vållat mycket blandade känslor. Flera uttrycker sorg, förvirring eller oro. Samtidigt är jag tacksam att så många ändå ser att det är ett uttryck för kyrkans läroämbete och måste tas emot som sådant, alltså med hörsamhet och respekt. Jag blev speciellt berörd av att några som känner stor kärlek till den extraordinarie formen av mässan ville betona att de ville be speciellt för påven. Det är verkligen viktigt att se att detta är en tid av bön och bot, så att enheten i kyrkan bevaras och kan stärkas.

Det dröjer säkert en tid innan vi från stiftets sida kan se och bestämma hur detta Motu proprio kan omsättas i praktiken. Jag är övertygad om att vi kan hitta möjligheter för att den extraordinarie formen av mässan skall kunna firas, även om det inte längre blir möjligt i församlingskyrkorna. Därför uppmanar jag er alla att be om den helige Andes hjälp för hela vårt stift, så att detta på sikt kan bidra till att vi alla stärks i kärleken till den heliga eukaristin och låter oss förvandlas mer och mer av den till trogna lärjungar till Jesus Kristus. Vi får inte riskera att fastna i uppslitande inre diskussioner om liturgiska frågor, som försvårar eller förhindrar oss från att ta på oss vårt uppdrag till evangelisation i Sverige av idag.

 

                              Med min förbön och välsignelse,      

                                  +Anders Arborelius ocd