Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år: Tystnadens man - som talar till oss idag

Josef, Jesu fosterfar, tycks stå i bakgrunden, han framhäver inte sig själv. Han pekar på den han är satt att ta hand om: Jesus. Ändå är Josef verkligen, som fosterfar till Jesus, någon som står i förgrunden. Inte därför att Josef själv skulle ha ”armbågat sig fram” för att inta den platsen, det är främmande för Josef som person. Den roll han har som fosterfar till Jesus har han fått, inte tagit. Den rollen har blivit honom given genom Guds försyn. Guds försyn, för-syn, ser före och ser och vet vad som sker i framtiden. Det är denna försyn, som är mycket mer än en kunskap, som lett Josef fram till hans fadersroll. Guds försyn är omsorgsfull, full av omtanke. När Josef är innesluten i Guds, den himmelske Faderns, omtanke, är denna tanke på Josef full av omsorg även om andra…

Josef har beskrivits som ”tystnadens man”. Men han är inte stum. Om Sackarias, Johannes döparens far, berättas att han blev stum under en period och då inte kunde tala. Något liknande berättas inte om Josef. Vi kan utgå från att han kunde tala och att han också talade. Josef talade genom exempel. Hans tystnad kan betraktas som en ”talande tystnad” där vi får uppfatta en kommunikation som inte sker med ord.

S. 194 i kapitlet Tystnadens man - som talar till oss idag från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.