Hoppa till innehåll

Den helige Josefs år - Ödmjukhetens man

I Lukasevangeliet (Lukas 1:46-55) återfinns vad som kallas Magnificat, ”Marias lovsång”. Lovsången inleds: ”Min själ prisar herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna”.

Någon motsvarande ”Josefs lovsång” finns inte i Bibeln. Ändå ryms Josefs gärning också i Marias lovsång. Ändå kan vi i ”Marias lovsång” se paralleller mellan Josef och Maria.

(I Lukasevangeliet finns ”Sackarias lovsång” (Luk 1:68-79). Sackarias var far till Johannes döparen.)

”Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte”, säger Maria (Luk 1:50). Ordet ”fruktar” måste här förstås på rätt sätt; det handlar om något helt annat än en krampaktig, sluten rädsla. Tvärtom, det handlar om en avspänd öppenhet och trygghet.

”En gren skall växa ur Jishais avhuggna stam, ett skott skall skjuta up ur hans rot. Han är fylld av ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande (…)” (Jes 11:1-2).

Det är denna ”gudsfruktans ande som Jungfru Maria syftar på i sin lovsång. Tack vare denna ”fruktan” tar människan Gud på allvar. En människa som har gudsfruktans ande är inte rädd för Gud, men för att missbruka sin frihet och välja bort Gud och hans nåd. Den som ”fruktar” Gud är ödmjuk, och inser och förstår därför beroendet av Gud, den Högste, Skaparen. Att bryta kontakten med Gud är självdestruktivt och nedbrytande. Att ”frukta” Gud däremot, bygger upp både den egna personen och i förlängningen, även andra. Genom sin respektive gudsfruktan bidrar både Josef och Maria till att bygga upp gemenskapen som utgår från Gud, kyrkan.

 

S. 239 i kapitlet Ödmjukhetens man från f. Björn Göranssons text Josef – Fädernas faderVarje onsdag t o m 8 december publiceras ett utdrag ur denna text. Hela texten jämte påve Franciskus apostoliska brev Patris corde (Med en faders hjärta) och påve Johannes Paulus II:s apostoliska uppmaning Redemptoris custos (Återlösarens beskyddare) ingår i boken Den helige Josefs år. Texter i urval. Läs mer och beställ via Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-helige-josefs-ar/.