Hoppa till innehåll

Två nya katolska kyrkor i stiftet

Under sommaren har köpen av två nya katolska kyrkor i stiftet blivit klara. Det gäller Allians- och Baptistförsamlingens kyrka i Nässjö samt Sjungande dalens kyrka i Skellefteå.

Det är S:t Franciskus katolska församling i Jönköping som, med hjälp av stiftet, har köpt baptistkyrkan i Nässjö där det nu ska bli en kapellförsamling för de ca 500 församlingsmedlemmar som är bosatta i Vetlanda, Eksjö och Nässjö. S:t Franciskus katolska församling tog över lokalerna i början av september.

Sjungande dalens kyrka i Skellefteå har tidigare ägts av Svenska kyrkan. Nu blir den istället hemvist för S:ta Maria katolska kapellförsamling som behöver en ny kyrka då S:ta Maria kyrka ska rivas på grund av Norrbotniabanans nya sträckning. Vissa anpassningar av kyrkorummet ska göras innan Sjungande dalens kyrka öppnas för katolska mässor under våren 2022.

 

Baptistkyrkan i Nässjö. Foto: p Josef Maria Nilsson

Interiör från Sjungande dalens kyrka i Skellefteå. Foto: Svenska kyrkan