Hoppa till innehåll

Sveriges kristna råd instiftar en särskild dag för judisk-kristna samtal och fördjupning

Nu inför de kristna kyrkorna i Sverige en särskild dag med fokus på kyrkornas judiska rötter. Dagen är tänkt att uppmuntra församlingar till utbyte, fördjupning och gemenskap med sina judiska grannar. ”Rötter och Liv” är tänkt att vara ett återkommande evenemang.

I år infaller ”Rötter och Liv” den 13 november.

I flera länder i Europa inbjuder kyrkorna till en dag varje år med samtal och utbyte mellan kristna och judar. Syftet är att kyrkorna ska fördjupa kunskaperna om de egna rötterna i judendomen och att hålla kontakt med den levande judiska traditionen. I till exempel Österrike samarbetar kyrkorna kring program på många håll i landet.

Det var Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift, KID, som väckte tanken och Sveriges kristna råds (SKR) styrelse har beslutat att introducera en sådan dag även i Sverige. Söndagen före Kristus Konungens högtid blir den fasta dagen (Domsöndagen i luthersk tradition).

Som kristna har vi mycket att vinna på att lära oss mer om vår bakgrund i det judiska, vi får en mycket bättre förståelse av det unika med Jesus, både det som förenar judarna med oss och det som skiljer oss åt, säger kardinal Anders Arborelius.

Och i kontakten med levande judendom upplever vi en annan sida av våra gemensamma rötter. Vi kan ge varandra ömsesidig inspiration.

Mer information, förslag på tema och aktiviteter samt en bön finns på Sveriges kristna råds hemsida.

I Stockholm anordnas ett Rötter och Liv arrangemang den 13 november kl.15:00  vid Stockholms domkyrkoförsamling (Svenska kyrkan), Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, på temat ”Vilodagen – en gåva från Gud”.