Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius firar högmässa i Lund fredagen den 25 mars

På Herrens bebådelse - Jungfru Marie bebådelsedag, fredagen den 25 mars, firar kardinal Anders Arborelius högmässa i S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka i Lund kl. 17:00.

I anslutning till den kommer kardinalen, i enlighet med påvens anmodan och i förening med honom, att be för fred och viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta.

Mässan kommer att sändas via församlingens youtubekanal: "St Thomas församling".