Hoppa till innehåll

8 mars är FN:s internationella kvinnodag

På kvinnodagen detta år tänker vi särskilt på alla ukrainska kvinnor

För kvinnor i och utanför Ukraina är årets internationella kvinnodag väldigt annorlunda jämfört med de gångna åren. Det något sånär fredliga liv de levde fram tills för två veckor sedan skiljer sig helt från livet de lever idag, under invasionen av deras land. Över en miljon kvinnor och barn har tvingats att fly från sina hem, från sina nära och kära. Påve Franciskus har uppmanat de stridande partnerna att upphöra med våldet och istället finna fredliga lösningar genom dialog och diplomati. ”Bli vägledda av Jesus, fridsfursten, för att finna fredens och försoningens väg”, säger påven.

Men inget tyder på att våldet har minskat. Genom TV-rutan och andra medier ser vi kvinnor som flyr med spädbarn i famnen. Andra kvinnor håller i ett barn med ena handen medan en rullväska släpas med den andra handen. Vi ser unga mödrar som just har fött barn i skyddsrum, källare och i improviserade lokaler. Kvar i Ukraina finns också de gamla och funktionsnedsatta, mest äldre kvinnor. Den vård och omsorg som de fick av familjen, särskilt av andra kvinnor, är inte längre möjlig. Nu får många klara sig själva.

Den internationella kvinnodagen kom till för att uppmärksamma utsattheten som miljoner kvinnor världen över befinner sig i och den bristande jämställdhet som råder mellan kvinnor och män, i fredstid. Under krigstid uppmärksammas också kvinnors utsatthet på andra sätt. En väpnad konflikt och humanitär kris, som det nu är i Ukraina, innebär en enorm påfrestning för alla, inte minst för kvinnor, barn och gamla.

Över stora delar av Ukraina utsätts kvinnor och flickor för stor fara; de är i riskzonen att bli utsatta för sexuellt och könsbaserad våld, skriver FN:s ansvariga chef för kvinnofrågor, Sima Bahous. Därför måste militär från båda sidor, likaså internationella politiska aktörer, göra allt de kan för att se till att sådana övergrepp inte sker. Förutom skammen och kränkningen, vilket är illa nog, är de fysiska och traumatiska konsekvenserna av övergrepp, alldeles för djupgående för kvinnorna och flickorna. Erfarenheter från andra delar av världen visar att återhämtningen är mycket mödosam och kan bli en livslång process. Helande tar tid, för kvinnorna och flickorna, ja hela samhället.

Medan den våldsamma konflikten pågår i Ukraina på denna internationella kvinnodag, påminner påve Franciskus oss om att vi inte får glömma att krig och övergrepp på kvinnor pågår också i andra delar av världen, som i Yemen, Syrien och Etiopien. Vi instämmer med påven att alla väpnade konflikter och krig omedelbart måste ta slut, att inga övergrepp på kvinnor eller män sker, och att alla makthavare ska göra allt de kan för att få slut på denna fasansfulla situation, som tär på människor, djur och natur, hela skapelsen.

”Gud är med fredsmäklarna” understryker påven och uppmanar oss alla att bli fredsmäklare och leva i frid och i fred med varandra, som kärleksfulla syskon, idag på den internationella kvinnodagen och under årets alla andra dagar.

Charles Câmara

Stockholms katolska stift