Hoppa till innehåll

Interreligiös dialog

KID - för Kommissionen för interreligiös dialog - är det organ inom katolska kyrkan i Sverige som på biskopens uppdrag ägnar sig åt frågor kring religionsteologi och dialogen med andra religioner.

KID tillsattes 1998 av biskop Hubertus Brandenburg. Kommissionen består av ledamöter som är utsedda av biskopen för en begränsad mandatperiod.

KID:s ordförande är stiftets biskop. Ledamöterna är alla katoliker och samordnare är Kaj Engelhart.

 

KID:s uppdrag:

- KID:s uppdrag är att, i överensstämmelse med katolska kyrkans lära, på olika sätt verka för den interreligiösa dialogen. Kommissionen arbetar under eget ansvar inom detta område och i samråd med det katolska stiftets ledning.

- KID ska utifrån katolsk religionsteologi bidra till kunskapen om och förståelsen för olika trosriktningar i det multietniska och multireligiösa Sverige.

- KID ska informera om katolska kyrkans syn på andra religioner och på religionsdialog och uppmuntra katoliker och andra att engagera sig i dessa frågor.

- KID kan och ska själv ta lämpliga initiativ till dialog med företrädare för andra religioner.

- KID samarbetar med andra organisationer och personer som verkar för samma syften, dels inom andra kyrkor, dels i andra religionssamfund och dels med olika samhällsorgan.