Hoppa till innehåll

Skapelsetid 2022

I dag inleds Skapelsetid (Season of Creation 2022), en tid då kyrkan uppmanar oss att ägna omsorgen om Guds skapelse extra uppmärksamhet. Allt levande på vår jord, människor, djur, och jordens oändligt rika natur är en gåva som Gud har gett oss med uppdraget att förvalta på ett kärleksfullt och ansvarsfullt sätt.

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid pågår mellan 1 september och 4 oktober. Temat för Skapelsetid 2022 är ”Lyssna till skapelsens rop!”.  Årets symbol är den brinnande busken:

”Den brinnande busken är den förödande elden när skapelsen ropar, den är ökenspridningen, den är effekterna hos de mest utsatta när de drabbas av klimatförändringarna och den är förlusten av biologisk mångfald. Den brinnande busken är också Andens eld som inspirerar oss till handlingskraft likt brandmäns oräddhet när de kastar sig in i lågorna för att släcka dem. Den är påskens eldar, varifrån våra ljus tänds vidare med ljus och hopp”.

Ta gärna del av Sveriges kristna råds material för Skapelsetid. Materialet, som finns på SKR:s hemsida kan förstås användas under hela kyrkoåret.