Hoppa till innehåll

Gemensam bön för fred fredagen den 25 mars

Fredagen den 25 mars, på Herrens bebådelse/Jungfru Marie bebådelsedag, kommer påve Franciskus i samband med en botgudstjänst som hålls i Peterskyrkan kl. 17.00 att be för fred och viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta. Själva vigningsakten kommer att äga rum omkring kl. 18.30.

Påven skriver i ett brev till världens alla biskopar:

”Vigningsakten är avsedd att vara en symbolhandling av hela den universella kyrkan, som i denna dramatiska stund till Gud, genom hans och vår Moder, lyfter upp det rop av smärta som kommer från alla som lider. Vi bönfaller också Gud om ett slut på våldet, och vi anbefaller vår mänskliga familjs framtid till Fredens Drottning. Jag ber er att förena er med mig i denna akt och inbjuda präster, ordensfolk och lekfolk att samlas i sina kyrkor och kapell den 25 mars, så att hela Guds heliga folk kan uppsända en innerlig och samstämmig vädjan till Maria, vår Moder. Jag skickar er texten till vigningsbönen, så att vi alla kan läsa den under den dagens lopp, i broderlig enhet.”

Här finns brevet i en svensk översättning.

 

Vigningsbönen

Här finns vigningsbönen som pdf-fil för utskrift i en svensk översättning.

Vigningsbönen är översatt till många språk - inklusive ukrainska - och alla språkversioner kan hittas här.

 

Nuntien ber i domkyrkan

I S:t Eriks katolska domkyrka kommer nuntien till de nordiska länderna, ärkebiskop James Patrick Green, att leda bönen och vigningen efter högmässan som äger rum kl. 17:00.

 

Kardinal Arborelius ber i Lund

Som vi tidigare har meddelat firar kardinal Arborelius högmässa i S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka i Lund kl. 17:00. I anslutning till den kommer kardinalen, i enlighet med påvens anmodan och i förening med honom, att be för fred och viga Ryssland och Ukraina till jungfru Marias obefläckade hjärta.

 

Riktlinjer för vigningar till jungfru Maria

I Gudstjänstkongregationens Direktorium om folklig fromhet och liturgi. Principer och riktlinjer från 2001 sägs det om vigningar till jungfru Maria att dessa ”bör äga rum utanför firandet av det eukaristiska offret” (nr. 204).