Hoppa till innehåll

Uppdaterad översättning av Traditionis custodes

När motu propriet Traditionis custodes. Om firandet av den romerska liturgin från före 1970 års reform publicerades den 16 juli förra året så hade artikel 4 följande formulering (här i svensk översättning):

Art. 4. Präster som prästvigs efter det att föreliggande motu proprio publicerats och som önskar celebrera i enlighet med 1962 års Missale Romanum ska inge en formell begäran därom till stiftsbiskopen, som ska konsultera den Apostoliska stolen innan ett sådant tillstånd ges.

När Traditionis custodes gavs ut på latin i december förra året så hade artikel 4 ändrats något så att den numera lyder (förändringen är markerad med fet stil):

Art. 4. Präster som prästvigs efter det att föreliggande motu proprio publicerats och som önskar celebrera i enlighet med 1962 års Missale Romanum ska inge en formell begäran därom till stiftsbiskopen, som ska inhämta den Apostoliska stolens medgivande innan ett sådant tillstånd ges.

Här finns hela motu propriet för nedladdning.