Hoppa till innehåll

Guds ords söndag – 23 januari

Sedan år 2020 firas den tredje söndagen "under året" som Guds ords söndag. I år infaller Guds ords söndag den 23 januari och sammanfaller med "Böneveckan för kristen enhet" samt ”Bibelns dag” som arrangeras av Svenska Bibelsällskapet.

I sitt motu proprio om Guds ords söndag, Aperuit illis från 2019, skriver påve Franciskus att firandet av Guds ords söndag har ekumeniskt värde, eftersom skrifterna, för dem som lyssnar, stakar ut vägen till äkta och beständig enhet.

På Guds ords söndag i år firar påve Franciskus en mässa i Peterskyrkan i Rom kl. 09:30 som kan följas via youtube. Under mässan kommer påven att insätta ett antal män och kvinnor till lektorns och kateketens lekmannatjänst.

Med Guds ords söndag betonas Guds närvaro mäns och kvinnors liv. Gud vandrar verkligen med oss och är ständigt med oss genom den heliga Skrift.

Foto: Vatican News