Hoppa till innehåll

Stiftets remissvar på promemorian om etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning "

Regeringen har föreslagit ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att det införs ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Förslaget har varit ute på remiss och Stockholms katolska stift har svarat att stiftet är emot ett etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. Här finns stiftets yttrande i sin helhet.

Samma svar gavs också av "Sveriges Unga Katoliker (SUK)" som var remissinstans.