Hoppa till innehåll

"Katolsk studiebibel - Bibel 2000 med katolska kommentarer" är här!

Nu finns "Katolsk studiebibel - Bibel 2000 med katolska kommentarer" redo för försäljning! 

Katolsk studiebibel är ett gediget verk på 3496 sidor. Den innehåller både Gamla testamentet och Nya testamentet och har totalt 73 katolska inledningar och 3100 katolska kommentarer hämtade från kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga dokument, katolska exegeter och vår katekes. Studiebibeln innehåller även de deuterokanoniska eller apokryfa böckerna till Gamla testamentet. Eftersom en hel bibel med katolska kommentarer aldrig tidigare har getts ut i Sverige är studiebibeln också ett historiskt verk .

"Katolsk studiebibel - Bibel 2000 med katolska kommentarer" kan beställas via Veritas Förlag, Katolsk Bokhandel och Katolska Butiken Lilla Thérèse. Vi erbjuder ett introduktionspris på 595:00 kr till och med januari 2023. Därefter blir priset 695:00 kr. Välkommen med din beställning!

Det var kardinal Arborelius som tog initiativet till "Katolsk studiebibel" år 2015 och han har varit helhjärtat engagerad under hela processen. I den här filmen önskar han oss en god (eller bättre) jul tillsammans med "Katolsk studiebibel".