Hoppa till innehåll

Biskopssynoden om synodalitet hålls i två delar: 2023 och 2024

Den 16 oktober meddelade påve Franciskus att den kommande Biskopssynoden om synodalitet ska hållas i två delar: den första delen anordnas, som planerat, 4-29 oktober 2023. Den andra delen kommer att äga rum i oktober 2024.

Bakgrunden till detta beslut är en önskan om att temat "en synodal kyrka" kan bli ett ämne för hela Guds folk och inte endast för deltagarna i Biskopssynoden. Synoden ska inte vara ett event utan en process där vi vandrar tillsammans, med den helige Andes hjälp, i riktning mot det som är Guds vilja för hans kyrka.

Den första fasen av den synodala processen inleddes hösten 2021 då stiften runt om i världen bjöds in att diskutera, reflektera över och besvara frågeställningarna från Vatikanen. Svaren från stiften skickades in till biskopskonferenserna som sammanfattade materialet och sände in det till Generalsekretariatet för synoden.

 

Kommande faser i den synodala processen

Generalsekretariatet har sammanställt resultaten från biskopskonferenserna och i dagarna kommer "Instrumentum laboris I" eller "Document for Continental Stage (DCS)" som ska vara arbetsunderlaget i nästkommande del av den synodala processen som kallas för "den kontinentala fasen".

Den kontinentala fasen kulminerar i överläggningar per kontinent som kommer att hållas mellan januari och mars 2023. Dessa överläggningar kommer att sammanställas till dokumentet ”Instrumentum laboris II” som blir underlaget för Biskopssynoden i oktober 2023 samt oktober 2024.